ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΕΒΕΝΤΗ

Πολιτιστική «Συνταγογράφηση»

Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η προώθηση και η μελέτη των ευεργετικών επιπτώσεων της επαφής των ασθενών με την τέχνη και τον πολιτισμό, η διαδικασία και οι τρόποι συμμετοχής αυτών ως ωφελούμενων και των πολιτιστικών φορέων ως παρόχων, η εποπτεία και η αξιολόγηση του προγράμματος καθώς και η παρουσίαση των δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος.

politistiki-suntagografisi1
politistiki-suntagografisi3