Μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα που έχετε αγοράσει από τον εκδοτικό οίκο «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΕΒΕΝΤΗ» σε περίπτωση που εντοπίσατε κάποιο πρόβλημα. Η επιστροφή πρέπει να γίνεται εντός 5 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής και να συνοδεύεται με αντίγραφο της απόδειξης. Σε περίπτωση δικής μας υπαιτιότητας τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΕΒΕΝΤΗ.