Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Οι Εκδόσεις Πρεβέντη, είναι ένας νέος Εκδοτικός Οίκος με έδρα τη Λάρισα, που, με επίκεντρο σκέψης τις ίσες ευκαιρίες στην καθημερινότητα, έρχεται να προσφέρει το βιβλίο σε κάθε αναγνώστη, σπάζοντας τις διακρίσεις και οικοδομώντας ένα μέλλον που η ισότητα, η θέσπιση και η διεκδίκηση δικαιωμάτων είναι οι πυλώνες μιας κοινωνίας, η οποία θα έχει το βασικότερο έργο στα χέρια της. Την ανάγνωση βιβλίων από κάθε άτομο, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, εθνικότητας, αναπηρίας ή μη. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω τυπικής έκδοσης, audio books, συστήματος Braille, μετάφρασης στη Νοηματική Γλώσσα καθώς και μέσω ηλεκτρονικών εγγράφων προσβάσιμων σε άτομα με απώλεια όρασης και γνωστικές αναπηρίες «AccessibilityNow». Λογοτεχνία, ποίηση, παραμύθι, επιστήμη και εκπαίδευση θα συναντηθούν με στόχο την ισότιμη πρόσβαση.

 • Το παρόν κείμενο συνιστά την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και στοχεύει στην αποσαφήνιση και τη λεπτομερή ενημέρωσή σας σχετικά με το σκοπό που συλλέγουμε και τον τρόπο που αξιοποιούμε και διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Η ιστοσελίδα αυτή έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να πληροί τα κριτήρια συμμόρφωσης που επιτάσσουν οι ακόλουθοι ευρωπαϊκοί κανονισμοί/ οδηγίες αλλά και η ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και ειδικότερα:
 • Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ)
 • Ν.4624/2019, στον οποίο ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2016/680
 • Ν. 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α΄/28.6.2006), ο οποίος ενσωματώνει την Οδηγία 2002/58/ΕΚ (Οδηγία e-Privacy), όπως έχει τροποποιηθεί µε την Οδηγία 2009/136/ΕΚ και αποτελεί συμπλήρωση και εξειδίκευση του θεσμικού πλαισίου της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
 • άρθρο ΣΤ΄ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης και η επικαιροποίηση αυτής.
 • Σας ζητούμε λοιπόν να επισκοπήσετε προσεκτικά την κατωτέρω σύνοψη σχετικά με τον τρόπο που λειτουργεί η ιστοσελίδα μας.
 • Σε περίπτωση που, αφού λάβετε γνώση αυτής, διαφωνείτε, παρακαλώ όπως αποχωρήσετε άμεσα.

1.Γενικές πληροφορίες

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας είναι ο εκδοτικός οίκος «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΕΒΕΝΤΗ», ο οποίος εδρεύει στη Λάρισα, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου, αρ. 77.

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική, αλλά και κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@preventibooks.gr

2.Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας ή επικοινωνείτε με εμάς, είναι αναγκαίο να επεξεργαζόμαστε μόνο εκείνα τα προσωπικά σας δεδομένα, που απαιτούνται για την ορθή και ασφαλή λειτουργία της ιστοσελίδας και πάντοτε στα πλαίσια που υπαγορεύει η ισχύουσα νομοθεσία, πλήρως συμμορφούμενοι προς αυτή. Η εμπιστοσύνη σας αποτελεί προτεραιότητά μας και δεσμευόμαστε να τη διατηρήσουμε στο ακέραιο.

Ουδέποτε έχουμε σκοπό να πωλήσουμε, να ενοικιάσουμε, να διανείμουμε, ή να δημοσιοποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο, τα προσωπικά σας δεδομένα.

Εάν είστε κάτω των 16 ετών, ΠΡΕΠΕΙ να έχετε τη συγκατάθεση των γονέων σας ή κηδεμόνων σας πριν κάνετε χρήση των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το χρόνο και το σκοπό που συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε και τα επεξεργαζόμαστε, καθώς και το χρονικό διάστημα που τα διατηρούμε.

3.Προσωπικά δεδομένα που μας παρέχεται αυτόματα

Με μόνη την επίσκεψη και περιήγηση στον ιστότοπο δύναται να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα, όπως είναι:

 • η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας,
 • ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα,
 • οι ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε αμέσως πριν και μετά από την επίσκεψή σας στην σελίδα,
 • η ταχύτητα της σύνδεσης και πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή,
 • βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και
 • πληροφορίες που συλλέγονται μέσω HTML cookies, Flash cookies, web beacons και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών (βλ. κατωτέρω στην ενότητα Cookies).

4.Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας

Η ιστοσελίδα διαθέτει φόρμα επικοινωνίας, μέσω της οποίας μπορείτε να υποβάλλετε τα ερωτήματα σας προς την εταιρία μας. Κατά τη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας ζητούνται να μας παραθέσετε τα ακόλουθα στοιχεία:

 • το όνομά σας και
 • την ηλεκτρονική διεύθυνση (email) του επισκέπτη

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσει η επικοινωνία μας, με μοναδικό σκοπό την άμεση ανταπόκρισή μας στα μηνύματα σας, την εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών και πληροφοριών, καθώς και τη στατιστική ανάλυση της επισκεψιμότητας και χρήσης της ιστοσελίδας μας.

5.Γιατί συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Σκοπός της συλλογής, επεξεργασίας, χρήσης και αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων, στο βαθμό που είναι απολύτως απαραίτητο και αναγκαίο, είναι αφενός η εύρυθμη λειτουργία του ιστότοπου και αφετέρου η καλύτερη δυνατή πρόσβαση σας στο περιεχόμενο της και η άμεση, ακώλυτη εξυπηρέτησή σας.

Συνοπτικά συλλέγουμε  και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους λόγους:

 • Προωθητικές ενέργειες (εγγραφή στο newsletter)
 • Υποστήριξη πελατών και επισκεπτών της ιστοσελίδας (για να απαντάμε στα ερωτήματα σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας)
 • Στατιστική ανάλυση της επισκεψιμότητας και χρήσης της ιστοσελίδας μας

6.Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;
Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει αποκλειστικά το αρμόδιο για το σκοπό αυτό προσωπικό του εκδοτικού οίκου μας, για το οποίο δεσμευόμαστε απέναντι σας για την τήρηση εμπιστευτικότητας και το σεβασμό στα προσωπικά σας δεδομένα.
Τα Δεδομένα σας ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες τεχνικής υποστήριξης & συντήρησης λογισμικού, διαχείρισης ιστοσελίδας, παροχής λογισμικού διαχείρισης ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων (newsletter).
Ουδέν προσωπικό σας δεδομένο, νομίμως συλλεγέν κατά την επισκεψιμότητά σας στον ιστότοπό μας, δεν αποστέλλεται εκτός εύρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

8.Χρόνος διατήρησης πληροφοριών
Ο εκδοτικός οίκος θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει μέσω της ιστοσελίδας για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας.
Εφόσον ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων, διαγράφονται από τα ηλεκτρονικά της αρχεία, εκτός εάν η τήρηση αυτών καθίσταται απαραίτητη σε συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωσή του ή για την άσκηση, θεμελίωση ή υπεράσπιση δικαιωμάτων ή έννομων συμφερόντων του ενώπιον δικαστικών αρχών.

9.Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;
Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία τους.

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

10.Ποια είναι τα δικαιώματα σας;
Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε τα κάτωθι δικαιώματα:

 • Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα Δεδομένα σας.
  Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς πώς και ποια Δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε. Μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.
 • Έχετε δικαίωμα διόρθωσης.
  Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για τη διόρθωση των ανακριβών Δεδομένων σας και τη συμπλήρωση ελλιπών, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή.
 • Έχετε δικαίωμα διαγραφής.
  Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα Δεδομένα σας, αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.
 • Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.
  Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.
 • Έχετε δικαίωμα ανάκλησης/εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.
  Μπορείτε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας, όπου έχει απαιτηθεί και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας ή αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

11.Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;
Μπορείτε να κάνετε χρήση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας είτε τηλεφωνικώς, είτε εγγράφως με την υποβολή αίτησης στην έδρα του εκδοτικού οίκου μας. Επιπλέον, δύνασθε να υποβάλλεται την αίτηση σας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@preventibooks.gr

Δεσμευόμαστε να ανταποκρινόμαστε άμεσα στα αιτήματά σας δωρεάν και χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας.

12.Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου και προστασίας δεδομένων
Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Εάν υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας, δηλώνουμε ότι ο εκδοτικός οίκος δεν θα ενημερώνει με κάποια ειδική ενέργεια ξεχωριστά τον κάθε ένα από τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας για τις αλλαγές αυτές.

Σας συνιστούμε λοιπόν να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να έχετε επίγνωση του τρόπου με τον οποίον προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

Η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας μας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους σας.