ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΕΒΕΝΤΗ

Ομαδικές συναντήσεις
προσωπικής ανάπτυξης

Οι ομαδικές συναντήσεις προσωπικής ανάπτυξης απευθύνονται σε κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει σε μια διαδικασία διαπροσωπικής αναζήτησης, μάθησης και προσωπικής αλλαγής. Στο πλαίσιο της λειτουργίας της ομάδας, τα θέματα που θα αναπτυχθούν αφορούν την αύξηση της αυτοπεποίθησης & αυτοεκτίμησης, την ανακάλυψη σκοπού ζωής μέσα από την αυτογνωσία, την μετατροπή εμποδίων σε ευκαιρίες και το φόβο σε σύμμαχο και τη συνειδητή διαχείριση αρνητικών σκέψεων.

top view. young people with smartphones sitting at a round table. photo with copy space
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΕΒΕΝΤΗ

Ο σκοπός του εργαστηρίου

Επίσης, θα έχουν τη δυνατότητα με τη στήριξη και την καθοδήγηση της Συντονίστριας να συζητήσουν και να αναπτύξουν θέματα όπως τη δημιουργία σκέψεων που οδηγούν στην πρόοδο και προωθούν την ευτυχία, τη χρησιμοποίηση λέξεων και σώματος για αλλαγή της αρνητικής ψυχολογίας, την αξιολόγηση και λήψη σωστών αποφάσεων για υφιστάμενες σχέσεις, καθώς και τη βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων & ανάπτυξη επικοινωνιακών ικανοτήτων.