Για του συγγραφείς -
Υποβολή έργου προς έκδοση

Οι συγγραφείς που επιθυμούν να υποβάλλουν για έκδοση ένα βιβλίο τους στις Εκδόσεις Πρεβέντη μπορούν να το στείλουν σε ηλεκτρονική μορφή, στην διεύθυνση info@preventibooks.gr με θέμα ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ, ώστε να λάβετε αυτόματη απάντηση με ενημέρωση παραλαβής. Δεν πραγματοποιούνται προσωπικά ραντεβού για υποβολές έργων.

Υποβολή έργου προς έκδοση

Κάθε πρόταση που υποβάλλεται πρέπει να περιλαμβάνει:

Τα αρχεία που συνοδεύουν την πρόταση θα πρέπει να είναι της μορφής .pdf ή .doc

Το έργο σας θα μελετήσει επιτροπή αξιολόγησης αποτελούμενη από έμπειρους επαγγελματίες. Η επικοινωνία με τον υποψήφιο συγγραφέα γίνεται μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών, ο οποίος θα ενημερωθεί είτε για την έκδοση είτε για την μη έκδοση του έργου του.
Προτάσεις που δεν περιλαμβάνουν τα ανωτέρω, δεν θα αξιολογούνται.

Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση.