ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΕΒΕΝΤΗ

Εργαστήριο marketing
& social media

To εργαστήριο Social Media Marketing στοχεύει στη γνωριμία των συμμετεχόντων με τον τρόπο χρήσης του ψηφιακών εργαλείων ώστε να μπορέσουν να τα χρησιμοποιήσουν στη δημιουργία της δικής τους επιχείρησης. Το πρόγραμμα περιέχει τη βασική θεωρία του marketing, παραδείγματα γνωστών ιστοσελίδων και προγραμμάτων, καθώς και πληροφορίες και συμβουλές σε σχέση με τα social media και το περιβάλλον τους. Οι ενδιαφερόμενοι θα μάθουν να δημιουργούν τις δικές τους στρατηγικές, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα ενδιαφέροντά τους.