ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΕΒΕΝΤΗ

Εργαστήριο φωτογραφίας

Το εργαστήριο φωτογραφίας έχει στόχο την επαφή των συμμετεχόντων με τα θεωρητικά εργαλεία ανάγνωσης και ανάλυσης της φωτογραφίας. Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι συμμετέχοντες εξοπλίζονται κατάλληλα για την καλύτερη κατανόηση των κανόνων και μεθόδων της φωτογραφίας, ανακαλύπτουν τις προτιμήσεις τους και τους δίνεται η δυνατότητα μέσα από δημιουργικές ασκήσεις να υλοποιήσουν τη σκέψη τους και να επικοινωνήσουν τα ενδιαφέροντά τους.