ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΕΒΕΝΤΗ

Εργαστήριο
αφηγηματικού θεάτρου

Το αφηγηματικό θέατρο είναι η μεταφορά του λόγου από το χαρτί στο σώμα. Είναι ένα μικτό είδος θεάτρου, χωρίς φόρμα όπου σημασία έχει τι κάνεις και όχι ποιος είσαι. Όλοι λίγο πολύ έχουν έρθει σε μια πρώιμη επαφή με αυτό το είδος θεάτρου, όταν κάποιος τους διάβαζε ένα παραμύθι, προσπαθώντας να μιμηθεί τη βαριά φωνή του κακού λύκου, το φύσημα του δυνατού ανέμου, ή τον ήχο της βροχής. Είναι μια διαφορετική θεατρική γλώσσα όπου μέσα από το λόγο, τα σχήματα του σώματος, την εκφραστικότητα, τη λυρικότητα και κυρίως την εφευρετικότητα μεταφέρεται η τελική επιθυμητή εικόνα στον θεατή.

Aesthetic home office desk workspace. Laptop computer, notebook on wooden table. Person write or draw in sheet notebook. Influencer lifestyle blog background with copy space
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΕΒΕΝΤΗ

Ο σκοπός του εργαστηρίου

Κύριος στόχος του εργαστηρίου είναι η επαφή των συμμετεχόντων με τις μορφές του αφηγηματικού θεάτρου, μέσα από διάσημα κείμενα, χρονογραφήματα, ψυχογραφικά, ιστοριες από τη λαογραφία κ.λπ.