ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΕΒΕΝΤΗ

Έκδοση Βιβλίων

Με επίκεντρο τις ίσες ευκαιρίες στην καθημερινότητα, οι Εκδόσεις Πρεβέντη, ένας νέος Εκδοτικός Οίκος με έδρα τη Λάρισα, έρχεται για να προσφέρει το βιβλίο σε κάθε αναγνώστη, σπάζοντας τις διακρίσεις, οικοδομώντας ένα μέλλον που η ισότητα, η θέσπιση και η διεκδίκηση δικαιωμάτων είναι οι πυλώνες μιας κοινωνίας, η οποία θα έχει το βασικότερο έργο στα χέρια της. Την ανάγνωση βιβλίων από κάθε άτομο, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, εθνικότητας, αναπηρίας ή μη.

Οι Εκδόσεις Πρεβέντη στηρίζονται στην ιδέα πως κάθε εκδόσιμο βιβλίο θα είναι προσβάσιμο σε κάθε άτομο. Αυτό θα επιτυγχάνεται μέσω τυπικής έκδοσης, audio books, συστήματος Braille, μετάφρασης στη νοηματική γλώσσα, καθώς και μέσω ηλεκτρονικών εγγράφων προσβάσιμων σε άτομα με απώλεια όρασης και γνωστικές αναπηρίες «Accessibility Now». Λογοτεχνία, ποίηση, παραμύθι, επιστήμη και εκπαίδευση θα συναντηθούν με στόχο την ισότιμη πρόσβαση.